Virginian virtuaalinen kotisivu

Virtuaalihevosten sukutaulujen merkintöjä

Virtuaalihevosten sukutauluissa vilisee olemassaolevia hevosia, keksittyjä nimiä sekä erilaisia lyhenteitä ja merkintöjä. Varsinkin aloittelevalle virtuaalihevostelijalle näiden käyttä ei suinkaan ole mitenkään yksiselitteistä ja itsestään selvää, eiväthän ne ole sitä välttämättä kokeneemmillekaan. Tähän tekstiin olen koonnut joitain itse käyttämiäni tapoja, jotka toivottavasti selventävät hieman asiaa.

Keksityt nimet ja EVM-merkintä

Jotkut virtuaalihevostelijat eivät keksi lainkaan nimiä suvuttomien hevosten sukutauluihin, mutta itse ainakin olen keksinyt sukuihin nimiä, vähintään isän, emän ja emänisän, mutta usein kaksi tai kolmekin täyttä polvea. Syy siihen on oikeastaan esteettinen: täysi kahden tai kolmen polven sukutaulu näyttää hyvältä vaikka kaikki nimet olisivatkin keksittyjä. Olen myös toisinaan kirjoittanut suvuttomille hevosille sukuesittelyjä, jolloin on tietysti hyvä tietää minkä nimisiä vanhemmat ja isovanhemmat ovat. Yleislaatuarvostelu YLA antaa nykyisin pisteitä suvuttomien hevosten sukuselvityksistä, joten siinäkin mielessä suvun keksiminen puoltaa paikkaansa.

Merkitsen kaikki keksityt nimet jälkiliitteellä EVM = Ei VirtuaaliMaailmassa, jotta kukaan ei vahingossakaan luule nimien kuuluvan oikeille virtuaalihevosille. Suosittelen EVM-liitteen käyttöä tällaisissa tapauksissa, koska aina on olemassa sekaannusten vaara. Erityisesti silloin jos suvussa esiintyy jonkin olemassa olleen, mutta kadonneen virtuaalihevosen nimi (ei mahdollisuutta linkittää nimeä mihinkään) ja keksittyjä nimiä, on hyvä erottaa nämä kaksi erilaista, mutta yhtälailla linkitöntä nimeä EVM-merkinnällä. Silloin siis voidaan olettaa, että jokin tietty hevonen on ollut olemassa, vaikka sen nimessä ei ole linkkiä.

Kadonneet hevoset

Valitettava tosiasia on että virtuaalihevosten sivuja katoaa milloin mistäkin syystä. Se ei kuitenkaan muuta sitä seikkaa, etteivätkö ne olisi olleet olemassa, vaikkei niiden nimiä voikaan linkittää jälkeläisten sukutauluihin. Vaikka edellisessä kappaleessa suositeltiin EVM-liitteen käyttöä erotuksena kadonneen ja ei-olemassaolleen hevosen välillä, on selvyyden vuoksi hyvä merkitä sukutauluihin kadonneen hevosen nimen perään vaikkapa sulkuihin "kadonnut". Näin ei kellekään pitäisi jäädä epäselväksi, että "Hirnu (kadonnut)" on joskus ollut olemassa, mutta kadonnut sittemmin, mutta "Herne EVM":ää ei ole ollut olemassa vaan se on tyystin keksitty nimi.

Kuolleet hevoset

Monet hevoset katoavat virtuaalimaailmasta kuollessaan, vaikka huomattavasti parempi tapa olisi jättää niille muistosivut vanhaan osoitteeseen. Muistosivuilta olisi hyvä käydä ilmi ainakin hevosen perustiedot, suku ja jälkeläiset, mahdollisesti luonnekuvaus ja kisatiedotkin ja ennen kaikkea se, että kyse on muistosivuista, hevonen on kuollut. Näin hevosen muistosivut voidaan linkittää jälkeläisten sukuihin eikä väärinkäsityksiä synny.

Sukutauluihin voi periaatteessa merkitä hevosen kuolleen, mutta jos linkki vie muistosivuille, en itse näe sitä välttämättömäksi. Jos taas on käynyt niin, että hevosen tiedetään kuolleen, mutta muistosivuja eikä muitakaan sivuja ole, on hyvä merkitä "kuollut" sukutauluun.

Nimiä ei tiedetä

Joskus käy niin että jokin virtuaalihevonen on kadonnut niin perusteellisesti virtuaalimaailmasta, että mitään tietoja sen suvusta ei löydy. Itse merkitsen tällaisen hevosen vanhempien ja isovanhempien kohdalle sukutauluun kysymysmerkin (?), joka siis kertoo, että hevosella voi olla sukua, joko keksittyä tai oikeata tai sitten ei, mutta tietoa tästä ei ole. Vertaa seuraavaan kappaleeseen.

Nimiä ei ole määritelty

Se että nimeä ei ole määritelty tarkoittaa sitä, että suvuttoman hevosen sukua ei ole keksitty riittävän pitkälle. Itse merkitsen tämän sukuun viivalla (-). Viivan ja edellisessä kappaleessa olevan kysymysmerkin ero on selvä: kysymysmerkillä merkitään sukuun ne hevoset, joita ei tiedetä, viivalla merkitään taas ne kohdat, joista tiedetään varmaksi, että näihin kohtiin ei kukaan ole keksinyt nimeä. Viivalla merkityt hevoset ovat aina EVM-hevosia, kun taas kysymysmerkin kohdalla oleva hevonen voi olla EVM-hevonen tai olemassa oleva virtuaalihevonen, mutta sitä ei tiedetä.

Merkintöjen yhdistämisestä

Määrittelemättömät nimet (eli ne viivalla merkityt) ovat aina EVM-hevosia, joten on sinänsä turha merkitä niitä sukuun "- (EVM)" tai "- EVM". Kysymysmerkki sen sijaan on pulmallisempi juttu, koska hevosen olemassa oloa ei tiedetä. Joissain tapauksissa voidaan tosin tietää, että hevosta ei ole olemassa, mutta sillä on ollut nimi, joka nyt on hukassa. Tällöin voidaan periaatteessa merkitä "? EVM", mutta tällainen tilanne on kyllä varsin harvinainen. Useimmiten kysymysmerkki yksikseen on paras vaihtoehto, se kun ei ota kantaa EVM-statukseen tai sen puuttumiseen.

Muut merkinnät

Sukutauluihin voidaan merkitä muitakin tietoja kuin vain vanhempien ja isovanhempien nimet: arvonimet, ktk-palkinnot, PKK-palkinnot, YLA-palkinnot, ranking-pisteet, väri, säkäkorkeus, rotu, ravureilla ajat ja voittosummat, listaa voisi jatkaa loputtomiin. Kannattaa kuitenkin harkita tapauskohtaisesti mitä tarvitaan ja mitä ei.

VIR MVA, Ch ja muut näyttelyarvonimet
On aika yleisesti hyväksytty käytäntö, että hevosten nimiin liitetään näyttelymenestyksellä saavutetut arvonimet, lähinnä siis VIR MVA Ch, VIR MVA ja Ch sekä vastaavat mitä PKK jakaa (suokaa anteeksi etten tiedä niitä enkä jaksa tarkistaa tähän hätään). Ja mikäs siinä, jos se jollekin tuo jotain lisäarvoa tietää jonkun hevosen olevan VIR MVA-hevonen, niin onhan se tietysti ok, mutta tuskin mitenkään pakollista.

KTK-palkinnot
Usein hevosen sukutauluun merkitään jos joku suvusta on saavuttanut ktk-palkinnon (tai edelleen PKK:n vastaavan). Selkein tapa lienee merkitä ktk-I, ktk-II tai ktk-III sen mukaan millä palkinnolla hevonen on palkittu, pisteiden merkitseminen ei ainakaan minusta ole mitenkään tärkeätä. Siinä missä arvonimet kuuluvat oikeastaan hevosen nimen yhteyteen, ktk-palkinnon voi hyvin merkitä linkin jälkeen ja vaikka pilkulla erotettuna nimestä. Ja muistetaanhan tässä sitten se, että merkitään vain ne olemassa olevat palkinnot olemassa oleville hevosille, EVM-hevosilla ei voida olettaa olevan ktk-palkintoja.

Muut palkinnot, ranking-pisteet, laatuarvostelupalkinnot ja vastaavat
Harkinnan mukaan voi sukutauluihin merkitä myös hevosen vanhempien ja isovanhempien saavuttamia palkintoja (esim. YLA) tai niiden saavuttamia ranking-pistemääriä. Tätä tulee kuitenkin aina harkita erikseen onko niiden merkitseminen tarpeellista, koska jos yrittää merkitä sukutauluun kaiken mahdollisen, siitä tulee uskomaton sekasotku. Ainoastaan silloin, jos näillä tiedoilla on jonkinlaista informaatioarvoa lähinnä jalostuksessa, ne voidaan merkitä. Eri lajien ranking-pisteiden merkitseminen on kyllä hyvä tapa korostaa tietyn suvun painottuneisuutta johonkin lajiin.

Rotu
Puhdasrotuisten hevosten sukuihin on turha merkitä vanhempien ja isovanhempien rotuja, koska ne ovat kuitenkin samaa rotua kaikki. Sen sijaan erilaisten risteytysrotujen sukuihin on ihan perusteltua merkitä vaikka lyhenteillä mitä rotua kukin hevosen suvussa edustaa. Tällaisia rotuja ovat ainakin welshin eri sektiot, ratsuponi ja RBSH. Arabin (ox), englantilaisen täysiverisen (xx) ja angloarabin (x) tunnukset ovat taas kiinteästi nimeen liittyviä tunnuksia, muut rotutunnukset on kätevintä lisätä nimen perään pilkulla erotettuna tai vaikka nimen alapuolelle. Jos on erikseen tarvetta, EVM-hevosillekin voidaan merkitä rotu, kuten alla olevassa esimerkkisukutaulussa on tehty iee:n ja ieei:n kohdalla.

Säkäkorkeus
Säkäkorkeutta on harvemmin tarvetta merkitä muuten kuin silkasta mielenkiinnosta, mutta welshien ja ratsuponien kohdalla se saattaa olla perusteltua. Welshien eritoten, koska sektioilla on omat säkäkorkeusrajoitukset. Teoriassa myös muille poneille voi olla hyvä merkitä säkäkorkeudet sukuun, sillä todistetaan se, ettei ponin suvusta löydy ylikorkeita yksilöitä. Jos joltain hevoselta puuttuu säkäkorkeustieto, merkitsen itse yleensä sen kohdalle "ei mitattu".

Väri
Värien merkitseminen sukutauluihin on lähinnä myös uteliaisuusasia, jotakuta kiinnostaa, jotakuta toista ei. Tietysti joidenkin harvinaisten värien kohdalla voi olla mielenkiintoista nähdä mitä kautta se polveutuu, mutta kun virtuaalihevosten värien polveutuminen ei aina mene niin kuin pitäisi, niin ehkä silläkään ei ole merkitystä.

Ravurien ennätykset, voittosummat, statistiikka
Ravureiden sukuun on erittäin suotavaa merkitä vanhempien saavuttamat ennätykset, koska jalostus menee nimenomaan nopeuden perusteella. Ennätyksistä voi merkitä ainoastaan nopeimman ajan tai sitten nopeimman autolähetyksessä saadun ajan ja nopeimman volttilähetyksessä saadun ajan. Joissain tapauksissa voi olla hyvä merkitä myös monte-ennätykset. Voittosumman merkitseminen ei ole ihan niin pakollista kuin ennätyksen, mutta onhan silläkin tietysti oma arvonsa. Statistiikkoja en ainakaan itse lähtisi merkitsemään sukuihin, niiden tulisi selvitä hevosten sivuilta. VRER:n ranking-pisteiden merkitseminen on myös harkinnanvarainen juttu.

Itse olen yleensä merkinnyt ravurien suvuissa oleville EVM-hevosille ennätykset (ainakin niiden hevosten sukuun, jotka olen itse keksinyt). Toimin tässä siis eri tavalla kuin ratsumaailmassa, missä en merkitse olemattomia ktk-palkintoja EVM-hevosille. Tämä sen takia, että se näyttää realistisemmalta (miten voi olla hyvä ravuri, jos suvulla ei ole ennätyksiä?) ja auttaa omalta osaltaan myös sukuselvityksen kirjoittamisessa.

Esimerkki

Teoreettista höpötystä ja monimutkaistakin, eikö vain? Havainnollistetaan asiaa käytännön esimerkillä.
i. Aapeli, RBSH ii. Aapo xx iii. VIR MVA Ch Aarne xx iiii. Aaro xx EVM
iiie. Iida xx EVM
iie. Virve xx (kadonnut) iiei. ?
iiee. Vilma xx EVM
ie. Lotta, RBSH iei. Eemeli xx EVM ieii. -
ieie. -
iee. Hannele EVM, budj ieei. Heikki EVM, budj
ieee. -
e. Maaria, RBSH ei. Saku, RBSH eii. Sampo x eiii. Sulo ox, ktk-II
eiie. Reetta xx (kuollut)
eie. Katriina (kadonnut), tersk eiei. ?
eiee. ?
ee. Minttu xx eei. - eeii. -
eeie. -
eee. - eeei. -
eeee. -

Näin merkitystä suvusta voidaan nähdä seuraavat asiat:

 • olemassa olevia virtuaalihevosia ovat i. Aapeli, ii. Aapo, iii. Aarne, iie. Virve, ie. Lotta, e. Maaria, ei. Saku, eii. Sampo, eiii. Sulo, eiie. Reetta, eie. Katriina ja ee. Minttu.
 • olemassa olevista hevosista iie. Virve ja eie. Katriina ovat kadonneet (ts. niille ei löydy sivuja joita voisi linkittää)
 • eiie. Reetta on myös kadonnut, mutta tamma tiedetään kuolleeksi eikä sille ole jäänyt muistosivua
 • iie. Virven isän nimeä ei tiedetä eikä tiedetä edes sitä, onko se EVM- vai oikea virtuaalihevonen. Sen sijaan Virven emän tiedetään olevan EVM-hevonen nimeltä Vilma
 • ie. Lotta on suvuton, mutta sille on määritelty isä (Eemeli), emä (Hannele) ja emänisä (Heikki). Tämä on melko yleinen käytäntö, että listataan isä, emä ja emänisä. Isänisää, isänemää ja emänemää ei ole Lotalle määritelty, siksi ne merkitään viivalla (-).
 • myös eie. Katriinan sukutiedot ovat kadonneet ja sen vuoksi eiei. ja eiee. on merkitty kysymysmerkeillä, Katriina ei välttämättä ole suvuton hevonen mutta sukutietojen puuttuessa emme voi ottaa asiaan kantaa muuten kuin kysymysmerkeillä
 • ee. Minttu on suvuton hevonen, jolle ei ole määritetty sukuun nimiä, sen takia Mintun takana oleva suku on merkitty viivalla (-). Kaikki viivalla merkityt ovat EVM-hevosia ja niiden voidaan olettaa olevan puhtaita täysiverisiä
 • iii. Aarne on saavuttanut arvonimen VIR MVA Ch
 • eiii. Sulo on kantakirjattu II-palkinnolla
 • iie. Virven tuntematon isä on rodultaan englantilainen täysiverinen
 • eie. Katriinan vanhempien oletetaan olevan myös terskinhevosia
 • © Virginia R. virginia(a)hevosmaailma.net
  Tiedosto luotu 2005-11-29
  Sivu kuuluu Virginian virtuaalinen kotisivu-sivustoon